Dodatno osiguranje, prijava i plaćanje do 24. veljače

Kao i svake godine, nudimo mogućnost dodatnog osiguranja prema Triglav polici koja nam pokriva

TROŠKOVE SPAŠAVANJA do 100.000,00 kn
INVALIDNOST kao posljedica nesretnog slučaja na pohodima, sa osiguranom svotom 120.000,00 kn
SMRT kao posljedica nesretnog slučaja na pohodu, osigurana svota 60.000,00 kn
Cijena, tj. premija po članu PD Bundek iznosi 130 kn
 Osiguranje vrijedi od 1.3. 2022. do 28. veljače 2023.
Molimo vas da se prijavite i uplatite u Mjenjačnici Nest do 24. veljače kako bismo na vrijeme sklopili policu.

Author: Sonja Vršić