Izvadak iz zapisnika s Godišnje skupštine 2021. godine

Temeljem članka 18. Statuta PD „Bundek“ i prijedloga izmjene Statuta čl.20. koji govori o sazivanju Skupštine u izvanrednim okolnostima, Izvršni odbor na sastanku 7. travnja donosi odluku o sazivanju Redovne godišnje skupštine koja će se održati elektronski od 8. do 21. travnja 2021. putem elektroničkih adresa punoljetnih članova koji su do 8. travnja platili članarinu za tekuću 2021. godinu.

Prvi dio skupštine održao se u elektronskom obliku od 8. do 13. travnja 2021. godine.  Svi punoljetni članovi društva primili su materijale s poveznicom na kojoj su mogli obaviti glasanje. Svako pitanje na poveznici zapravo je jedna točka dnevnog reda 1. dijela Skupštine.

Prvi dio Skupštine

 Glasalo je 97 punoljetnih članova, a evo i rezultata glasanja.

 1. Potvrđujem da sam punoljetni član PD Bundek. Svih 97 članova potvrdilo je punoljetnost.
 2. Potvrđujem da sam primio materijale za Godišnju skupštinu. Svih 97 članova potvrdilo je primitak materijala.
 3. Prihvaćam tajnicu Društva Nevenku Ribarić za zapisničara Skupštine. Odluka je jednoglasno donesena.
 4. Prihvaćam Krunoslava Tarandeka i Kruna Petričevića za ovjerovitelja zapisnika. Odluka je jednoglasno donesena.

Primjedbe. Mjesto s primjedbama ostalo je na svih 97 glasačkih listića prazno, primjedbi nije bilo.

 

Drugi dio Skupštine

 

Sudjelovala 102 punoljetna člana. Provodila se digitalnim putem, svi su članovi ponovno dobili sve materijale, a glasanju su morali pristupiti od 16. do 21. travnja 2021. godine.

 1. Ime i prezime glasačapopunili svi, 102 punoljetna glasača.
 2. Potvrđujem da sam punoljetan član/punoljetna članica PD Bundek. Svi su jednoglasno potvrdili.
 3. Potvrđujem primitak materijala za Godišnju skupštinu. Svi su jednoglasno potvrdili.
 4. Potvrđujem prijedlog izmjena Statuta. Svi su jednoglasno potvrdili.
 5. Potvrđujem Izvješće o radu za 2020.

Izvješće je pripremila predsjednica Sonja Vršić, a dopunili su je voditelj „Lončeki“ Bojan Barić, voditelj Markacističke sekcije Zoran Marcijuš i voditelj Vodičke sekcije Renato Pahor. Jednoglasno je  potvrđeno.

 1. Potvrđujem Financijsko izvješće o radu za 2020. godinu.

Izvješće je pripremio blagajnik Stanko Nemec. Jednoglasno je potvrđeno.

 1. Potvrđujem Izvješće Nadzornog odbora za 2020.

Izvješće Nadzornog odbora podnio je predsjednik Josip Hrešć.

Jednoglasno je potvrđeno.

 1. Potvrđujem Izvješće Suda časti za 2020.

Izvješće Suda časti pripremila je predsjednica Branka Beuk.

Jednoglasno je  potvrđeno.

 1. Potvrđujem Prijedlog plana rada za 2021. Plan rada predstavila je predsjednica Sonja Vršić, a napravljen je u suradnji s ostalim članovima Izvršnog odbora i članovima Vodičke i Markacističke sekcije.  Jednoglasno je potvrđen.
 2. Potvrđujem Prijedlog Financijskog plana za 2021. Financijski plan predstavila je Sonja Vršić, a napravljen je u suradnji s članovima Izvršnog odbora i ostalih sekcija. Jednoglasno  je potvrđen.

Svi dokumenti pripremljeni za Godišnju skupštinu jednoglasno su potvrđeni.

Budući da je  bilo kvoruma, sve odluke sa Skupštine su pravovaljane.

Glasanje je završilo 21. travnja 2021. u 00,00 sati.

Ovjerovitelji zapisnika:                                           Zapisničarka:
1. Krunoslav Tarandek                                                  Nevenka Ribarić, tajnica

2. Kruno Petričević

Author: Sonja Vršić