Nagrađivanje runolistima za aktivnosti u 2021. godini + 24. Vincekov pohod

Pozivamo sve članove Društva koji su aktivno sudjelovali u radu i pomagali u raznim aktivnostima da ispune online obrazac za nagrađivanje runolistima. Svaki član vodi svoju evidenciju i prema popisu Komisije za nagrađivanje ispunjava online obrazac, koji treba biti ispunjen do 27. ožujka 2022. godine. Komisija će pregledati obrasce i donijeti konačnu odluku o nagrađivanju i odrediti iznos runolista, prema financijskim mogućnostima Društva. Novčane nagrade u vrijednosti runolist moći će se realizirati u tekućoj godini 2022. kod izleta i  pohoda (kod plaćanja autobusa ili kombija) i ne mogu se prenositi na drugu osobu. SVAKI ČLAN MORA OBRAZAC SAMOSTALNO POPUNITI DO 27. OŽUJKA. Naknadne prijave neće se uvažavati!

Author: admin