2. susret u sklopu 7. OPŠ – Prva pomoć

U srijedu 9. ožujka nastavili smo s drugim susretom u nizu predavanja OPŠ. Tridesetak je sudionika slušalo vrlo zanimljivo, a nadasve edukativno predavanje Marija Horvata, dr. med. iz Zavoda za hitnu medicinu,  o pružanju prve pomoći u planinama, ali i općenito u svakodnevnim sitauacijama. Nakon predavanja uslijedile su pokazne vježbe najosnovnijih elemenata pružanja prve pomoći. Vježbe će se nastaviti, ali se nadamo da ih nećemo u svakodnevnim ozbiljnijim situacijama zatrebati.

Author: Sonja Vršić